ИХФ, Услуги  \ Откъси от видео лекции
За въпроси и коментари моля, вижте Контакти.

Дарио Салас Сомер
Дарио Салас Сомер

ИХФ, Услуги \ Откъси от видео лекции
Ново: Откъси от видео записи на лекции на Дарио Салас Сомер

Услугата

Вече имате достъп до най-новите лекции на Дарио Салас чрез "ИХФ, Услуги \ Откъси от видео лекции"

Всяка цяла лекция е с времетраене около 75 минути и са на разположение на всички членове на Института за Херметическа Философия (ИХФ) от всичките филиали по целия свят (виж филиали под Контакти).

нагоре нагоре

Гледай Видео / 26-ри Декември, 2007 Година

Видео Откъси (около 10 минути) от лекция на Дарио Салас Сомер, от 26.12.2007 година, за всички членове на Института за Херметическа Философия (ИХФ)

Основно засегнатите въпроси в този откъс са: да съм щастлив и да страдам, същността ни и тялото, истината, Цялото, себепознание, да преодолея страстите.


Гледайте други откъси от видео-конференции тук.


Забележка:

Имате нужда от Flash Player, за да гледате това видео. Свалете Flash Player безплатно. Не забравяйте да увеличите звука на своя компютър. Когато видеото вече работи, кликнете с десния бутон, за да увеличите или преместите прозореца. Оптимизирано за Internet Explorer 7.0 (Windows), Safari 4.0 (Mac и Windows) и Mozilla Firefox 3.0 (Windows) или следващи версии

нагоре нагоре

Контакти

Контакти

Вашите предложения, въпроси и коментари са добре дошли в "ИХФ, Услуги \ Откъси от видео лекции".


България България

София

impdsbg@yahoo.com

www.dariosalas-bg.com
Институт за Морална Физика – Дарио Салас
"Парчевич" 1
София

нагоре нагоре


Правила и условия за използване на "ИХФ, Услуги \ Откъси от видео лекции"

Използването на тази услуга е свързано със спазването на следните правила и условия:

Потребителят на тези “Откъси” от видео лекции има право да ги гледа или използва само за собствени цели.

Целият този материал е регистриран във всички страни по силата на Законите за Авторското право, с всички запазени права, според които тези Откъси не могат да се показват, публикуват, копират, адаптират, купуват или продават, разиграват, разпространяват, променят, преобразуват, редактират, лицензират, прехвърлят, излъчват - частично или изцяло, или да се използват за каквито и да било търговски и други цели.

По сходен начин е забранено свалянето на Откъсите с цел редактиране и представяне, или с цел предоставяне на трети лица за дистрибуция и публична реклама, освен в случаите упоменати тук. Тази забрана е валидна за всяка медия, представляваща СМИ, и достигаща до определен брой хора, независимо дали тази медия съществува в момента или ще се появи в бъдеще. Без ограничаване на валидността на настоящата забрана,тя си остава в сила по отношение на сваляне, редактиране или използване на Откъсите в каквото да било публично пространство, графични или текстови публикации, интернет (уеб страници, онлайн медии и т.н.). Забранява се преводът, адаптирането или каквато да било промяна, без изричното разрешение на автора. Разрешено е лично, семейно и домашно ползване, както и коментирането с определени индивиди в ограничен кръг. Всяка употреба извън описаните тук възможности, или без писмено разрешение от автора, може да е причина за повдигане на публични санкции.

Свалянето и използването на този материал на персоналния Ви компютър е Ваша лична отговорност, и ние не носим отговорност за последствията, свързани с проблеми при инсталирането или използването му, от което може да последва загуба на информация или файлове, съществуващи във Вашия компютър, в този на Вашия интернет доставчик, или пък на други лица..

нагоре нагоре